Wednesday, May 22, 2013

...

انار را می‌گیرم بین دستهایم
                                   - انگار که صورتت باشد -
شصت‌ها زیر لب‌ها
         انگشت‌های کوچکتر زیر چانه
                      انگشت‌های بلندتر روی گونه‌ها

Sunday, May 12, 2013

این روزها

چند ماهی هست که رو به راه نیستم، این چند هفته اخیر افتضاح بودم، و الان چند روزی است که بهترم.

یکی از دوستان خوبم دیروز زنگ زد و گفت در کنکور کارشناسی ارشد رتبه بسیار خوبی آورده، از ته دل خوشحال شدم.

خیلی وقت است که به سرم افتاده اینجا از حال و روزم بیشتر بنویسم، ولی دست و دلم به کار نمی‌رود. 

فعلا همین.