Sunday, February 04, 2007

نام

بچه را که دستم گرفتم،
اول مات و مبهوت نگاهش می کردم
بعد
از ذهنم گذشت که "حالا اسمش چیه؟"
انگار که از قبل برای خودش اسمی دارد و من حالا باید یک جوری اسمش را پیدا بکنم،
زل زده بودم
به صورتش:
"...
با این مژه‌هایی که تو داری، باید اسمت باشه سایه،... نه؟!خب یه راهنمایی بکن..."

3 comments:

رضا said...

خب،
اسمم سه حرفی یه، اولش هم ر است
تا حایی که من می دونم و تو راهنمای زمین که خوندنش قبل از اومدن به زمین اجباری بود،نوشته بود،سایه اسم دختراست،نه پسرا

پاسپارتو said...

رضا جان

بازم خوش به حال شما نظام قدیمیها، برای ما "راهنمای زمین" حذف شده بود،

از این حرفها گذشته شما جای برادر بزرگ مایی، سروری عزیزجان

Sinistral said...

مژده