Saturday, June 16, 2007

خدای را، مپسند

به لابه گفتمش ای ماه رخ، چه باشد اگر

به یک شکر زتو دل‌خسته‌ای بیاساید

به خنده گفت که حافظ، خدای را مپسند

که بوسه تو رخ ماه را بیالاید

8 comments:

مهدی said...

ضمن عرض ارادت به ریستو، فکر می کنم بیاساید به جای بیارامد صحیح باشد.
وای من هر وقت بوی حافظ می شنوم دگرگون می شم.

پاسپارتو said...

حق با شماست مهدی جان، اصلاح شد

Purple said...

استفاده کردیم استاد

fh said...

LOL! hee hee! How totally un-intellectual of me, but can't help it! ROTFLMAO! Excellent snappish come back! *grin*

رضا said...

یارب آن شاهوش ماهرخ زهره جبین
در یکتای که و گوهر یک دانه کیست

گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو
زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست

mehdi said...

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد.
ریستو جان دلتنگتان شده ایم، کجایید؟

آدم آهنی said...

به خنده گفت

آدم آهنی said...

به خنده گفت