Thursday, February 07, 2008

از ثمرات تندزبانی

یادداشت‌های وب‌گردی-۱

البته موارد (یا شاید گروه‌های) استثناء هم وجود دارد، اما اینطور که من دیدم، بین کامنت‌های وبلاگ‌های تندزبان معمولا تعداد نظرهای موافق خیلی بیشتر از تعداد نظرهای مخالف یا نقدکننده هست.

 

No comments: