Wednesday, June 18, 2008

برای ساعت‌های آخر قبل از امتحان

امتحان دارید و تمام درس را نخوانده‌اید و در زمان باقی‌مانده هم نمی‌توانید تمام قسمت‌های باقیمانده را جوری بخوانید که به سؤالات جواب بدهید، چه کار می‌کنید؟

من بعد از n سال امتحان دادن هنوز مطمئن نیستم این وقتها چه کار کنم! حالا بعد عمری برای خودم قانونی مثل این درست کردم:

از بین بخش‌هایی که اگر شروع به خواندن کنی می‌توانی سؤالاتشان را جواب بدهی آنهایی که  نمره بیشتری می‌توانی ازشان بگیری را بخوان. (خسته نباشم!)

به هرحال این از آن وضعیت‌هایی است که زیاد پیش می‌آید و خوب هست آدم بتواند تصمیم مناسبی در موردش بگیرد، با توجه به ویژگی‌های خودش و درسی که قرار است امتحان بدهد.

No comments: