Monday, October 06, 2008

درّ دری

چه خوب می‌شد اگر یکی از دوستان افغان یا تاجیک شعرهای مولانا را می‌خواند و صدایش را می‌گذاشت در وبلاگش. گاهی فکر می‌کنم این طور که در ایران صحبت می‌کنیم داد آن غزل‌ها را نمی‌دهد!

No comments: