Thursday, January 29, 2009

...

توی رشته‌تان به منحنی‌هایی شبیه شکلی که این پایین است برخورده‌اید؟

سرعت رشد تابع اول کم است، بعد زیاد می‌شود و بعد دوباره کم می‌شود. این‌طور منحنی‌ها را در مورد کدام پدیده‌ها دیده‌اید؟

4 comments:

Sinistral said...

منحنی نیاز جنسی :دی

Zarrafe said...

منحنی شناخت خودم از مفاهیم اصلی رشته ام. اول که چیزی نمی دونستم بعد موقع رشد قبول شدن و سال اول ارشد بسرعت یه چیزایی فهمیدم بعدم دوباره چیزی نمی دونم

مردی با مسئوليت محدود said...

شناختم از دنیا
شناخت از عشق
شناخت از صداقت دوستی ها
بازم بگم

رضا said...

کجایی پاسپارتو جان؟
خبری نیست ازت؟
برای خالی نبودن عریضه عرض کنم خدمتتون این منحنی‌ شما ما رو یاد وبلاگ نوشتن بیشتر وبلاگ‌نویس‌ها می‌اندازه، روزای اول مطلب زیاد نیست، اون وسط‌ها زیاد می‌شه، بعد دوباره افت می‌کنه... والبته ممکنه این سیکل به هر دلیلی دوباره تکرار بشه.