Sunday, August 12, 2007

از شر فیل و فیلبانان

کامنت‌گیر(!) اینجا را به هالواسکن تغییر دادم. امکان خواندن کامنتهای قبلی و همچنین کامنت گذاشتن در بلاگر در صفحات اختصاصی هر پست هنوز وجود دارد.

No comments: