Monday, July 07, 2008

کم حافظگی‌ها

من مانده‌ام این‌هایی که زندگی‌نامه می‌نویسند این همه چیز چطور یادشان مانده، من که اتفاقات همین چهار- پنج سال اخیر را هم درست یادم نمی‌آید، ازشان چیزی هم یادم بیاید نمی‌دانم مال کدام سال است. مثلا مدتی است که فکر می‌کنم چه شد که از قیصر امین‌پور خوشم آمد؟ یادم نمی‌آید
.

No comments: