Thursday, August 07, 2008

شهروند عزیز، با در نظر گرفتن مسائل ایمنی در حمام چراغ قوه به همراه داشته باشید

این خاموشی‌ها تازه شروع شده بود، تلویزیون گزارشی را نشان می‌داد که رفته‌بودند و با مردم در مورد قطعی برق مصاحبه کرده بودند. یکی می‌گفت "اگر می‌خوان مصرف رو کم کنند پس دیگه چرا زمان قطع برق رو می‌خوان اعلام کنند؟" و وقتی با قیافه هاج و واج گزارشگر مواجه شد توضیح داد که "اگر زمان قطع برق رو اعلام کنند طرف به جای این که اون ساعت استفاده پرمصرفش رو انجام بده دو ساعت قبل‌تر اون کار رو می‌کنه، باز مصرف مثل همون قبل می‌مونه".

بگذریم از این که این حرف چقدر درست بوده به نظر مسئولین محترم صحبت‌های این شهروند عزیز را به گوش جان شنیدند و اخیرا زمان قطع برق را تصادفی انتخاب می‌کنند، محله ما دو سه بار شب قطع کردند، بعد دوباره طرف‌های قبل از ظهر، باز بعدش بعد از ظهر. طرف‌های شما را نمی‌دانم، اینجا که نمی‌شود فهمید کی برق قرار است قطع شود.

No comments: