Sunday, August 10, 2008

شترمرغ سرشکسته بر زمین سیمانی

- خب، دیگه بگو، از این طرفا
- هیچی داشتم تلاش می‌کرد یه چند ساعتی به هیچ آشنایی بر نخورم.

 

2 comments:

علی said...

چه ارتباطی به شتر مرغ داشت؟

پاسپارتو said...

یه باور رایج هست که میگه شترمرغ وقتی با خطر رو به رو میشه سرش رو می‌کنه توی شن. البته شترمرغها واقعا این کار رو نمی‌کنن، با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌دوند!ا