Saturday, November 14, 2009

...

یک وقت، آن زمان که تازه orkut راه افتاده بود، با خودم می‌گفتم من اگر جای وزیر آموزش پرورش بودم یک مراسم تقدیر می‌گرفتم برای معلم‌هایی که در orkut برایشان گروه درست کرده‌اند. خیلی حرف است که دانش‌آموزها این قدر معلمشان را دوست داشته باشند، خیلی.

این روزها که می‌بینم شاگردان آقای ساعتی سوگوارش هستند، یاد آن معلم‌ها می‌افتم.

خداوند تمام معلم‌های خوب را رحمت کند
آمین

1 comment:

Perdam said...

bale man ham fote aghaye saati o tasliyat migam be hame