Thursday, November 12, 2009

دو پیشنهاد در مورد goodreads

ترجمه‌هایی که ما از کتاب‌های غیر فارسی می‌خوانیم قدری (و حتی می‌شود که خیلی) با متن اصلی فاصله دارد. فکر می‌کنم دقیق‌تر باشد وقتی کتابی را به فهرست کتاب‌هایمان در goodreads اضافه می‌کنیم بین اصل کتاب و ترجمه‌اش فرق بگذاریم و همان نسخه‌ای را که خوانده‌ایم به لیست‌مان اضافه کنیم. این‌طور امتیازی که به کتاب داده‌ایم یا نظری که درموردش نوشته‌ایم معنای بیشتری پیدا می‌کند.

● این روزها که دوربین‌های دیجیتال همه‌جا هست، راحت می‌شود از جلد کتاب‌ها عکس گرفت، به نظرم اگر وقتی که کتابی اضافه می‌کنیم عکسش را هم اضافه کنیم صفحه‌ها ظاهر بهتری پیدا می‌کنند.

No comments: