Friday, December 07, 2007

فال امروز شما

شنبه: دیدن ده-دوازده پسربچه دبستانی با کاپشن‌های پف‌دار و کیف‌های به پشت انداخته که دور یک دستگاه خودپرداز جمع شده‌اند احتمالا نشانه این است که هفته پرماجرایی را پیش رو دارید!

No comments: