Friday, September 05, 2008

احسنت، احسنت

این کتاب رو دارم برای این می‌خونم تا اگه با فلانی بحثم شد کم نیارم.

1 comment:

قُلا said...

درود
خواندم آنچه نوشته اي تو نيز بخوان آنچه نوشته ام.
مرسي