Wednesday, January 02, 2008

دم پیشخوان

- چه قدر قشنگه، اسم این آهنگی که داره پخش می‌شه چیه؟

- اجازه بدین نگاه کنم ....اسمش هست... Track 10

- آهان

چند لحظه ساکت می‌مانند؛ بعد هر دو می‌زنند زیر خنده .

No comments: